جستجو
 
  • 'گزارش سفر باکو

    'گزارش سفر باکو

  • انتخابات هیأت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روتایی شعبه خراسان رضوی

    انتخابات هیأت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روتایی شعبه خراسان رضوی

  • برگزاری چهارمین سمپوزیوم بین المللی جغرافیا در ترکیه

 
 


سمدان، کم جمعیت ترین روستای ایران با یک نفر سکنه

این خانم بعد از فوت شوهرش چند سالی است که به تنهایی زندگی می کند و به شغل کشاورزی و دامداری مشغول می باشد.

از نکات جالب توجه در زندگی تنها ساکن این روستا استفاده ازآب قنات برای آبیاری باغات وآب چاه برای آشامیدن، هیزم برای پخت و پز و فانوس برای روشنایی است .

عدم استفاده از خدمات بهداشتی روستاهای مجاور و توجه به غذاهای محلی و طبیعی از نکات بارز زندگی تنها ساکن روستای سمدان جم است.