جستجو
 
  • 'گزارش سفر باکو

    'گزارش سفر باکو

  • انتخابات هیأت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روتایی شعبه خراسان رضوی

    انتخابات هیأت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روتایی شعبه خراسان رضوی

  • برگزاری چهارمین سمپوزیوم بین المللی جغرافیا در ترکیه

 
 

برگزاری اولین جلسه انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران(شعبه خراسان رضوی)

ضمن تبریک تاًسیس شعبه انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در دانشگاه فردوسی مشهد، از کلیه متخصصین و صاحب نظران در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دعوت می­ شود، جهت انتخاب اعضاء هیات مدیرۀ انجمن، تاریخ یکشنبه 17 خرداد، ساعت 11:30 صبح در تالار دکتر رجایی واقع در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی، شرکت فرمایید.